Barion Pixel

FLAVOUR LABS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. Általános Szerződési Feltételek  fogalmai
1.1. Szolgáltató
Flavour Labs Kft.
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Déri Miksa utca 8. C. épület
Elérhetőség: flavourlabs.kft@gmail.com
Weboldal: www.kurwa.com
Adószám: 27908042-2-13.
Cégjegyzékszám: 13-09-204962
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt: HU76117634268423088100000000
1.2. Vevő
Aki a flavourlabs.com weboldalon regisztrálja magát, és a Flavour Labs Kft. szolgáltatásait igénybe veszi, azaz e felületen keresztül árut, szolgáltatást vásárol, megrendel
1.3. A szállító adatai
Szolgáltató szállítási partnere a DHL futárszolgálat.
2. Általános rendelkezések
2.1. Flavour Labs Kft. az Általános Szerződési Feltételeiben (ASzF)  részletesen szabályozza webáruháza termékeivel, szolgáltatásaival és azok értékesítésével, igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruházzal összefüggő lényeges körülményeket.
2.2. Jelen ÁSZF a Flavour Labs Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató az Internetes áruház tevékenységére vonatkozóan a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
3. A Webáruház Általános Szerződési Feltételek közzé tétele
A Webáruház Általános Szerződési Feltételeinek Vevő által történő elfogadása az Webáruház Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vevő a flavourlabs.com internetes felületen regisztrálja magát.
4. ÁSZF hatálya
Jelen ÁSZF 2020. 07. 15.  napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 (Nyolc) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
5. Webáruház Szolgáltatás területi hatálya
Az Internetes áruház az internet sajátosságai miatt a világ bármely pontjáról elérhető. Flavour Labs Kft. azonban kizárólag DHL szolgáltatási területén belüli címekre fogad el megrendeléseket.
6. Az Internetes Szerződés létrejötte és módosítása
6.1. Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató flavourlabs.com internetes felületén történő regisztrációval jön létre, mely a 3. pont értelmében egyben a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések elfogadását jelenti. A regisztráció a Webáruházban való vásárlás feltétele. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vevő a Megrendelést végső formájában jóváhagyja és erről Szolgáltató visszaigazolást küldött a regisztráció során megadott e-mail címre. Az áruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vevővel. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek.
6.2. Regisztráció
Az Webáruházban történő megrendelés, vásárlás előfeltétele, hogy Vevő az oldalon a személyes adatai megadásával regisztráljon. A regisztráció adatait a Flavour Labs Kft. rendszerében rögzíti. Így a Vevőnek a Webáruházban történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.
Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
6.3. A megrendelés módosítása
A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben Vevő módosítani szeretné a megrendelését, azt az 1.1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg.
6.4. Jogi kötelezettség vállalás
A Flavour Labs Kft. betart minden a Magyar Köztársaság jogszabályaiban szereplő, vonatkozó kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon regisztrációról és/vagy IP címről sorozatban kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményez a Vevő, úgy Szolgáltató ezen Vevőt rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.
6.5. Szállítási feltételek
6.5.1. az Webáruházban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak.
6.5.2. Regisztrált felhasználók számára az általuk megrendelt termékeket a megadott földrajzi területen belül házhoz szállíttatjuk, szerződött partnerünk a DHL futárszolgálat közreműködésével. Magyarország területén belül a megrendelés véglegesítésétől számított 1-5 munkanap alatt, amennyiben a megrendelt áru megtalálható raktárunkban. Amennyiben az adott áru nem található meg a raktárunkban, úgy azt be kell szereznünk a nagykereskedelmi áruházakból, így a termék átvétele 3-10 munkanap közé esik. Más országokban a szállítás 5-15 munkanap lehet.
6.5.3. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!
6.5.4. Amennyiben Szállító Vevőt vagy meghatalmazottját nem találja a szállítás időpontjában a szállítási címen, úgy a szállítást Vevővel telefonon egyeztetett új időpontban megismétli. Az ismételt kiszállításra vonatkozó rendelkezések szállító partnerünk szerződési feltételei között érhető el.
6.5.5. A megrendelt terméket a szállítási címen Vevőtől eltérő meghatalmazott is átveheti. Mivel utánvétes fizetés esetén a termékek ellenértéke átvételkor fizetendő, a Vevő köteles gondoskodni arról, hogy ilyen esetben megbízottja rendelkezzen az átvételhez szükséges összeggel.
6.5.6. Vevő a megrendeléssel kifejezetten elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. Amennyiben felhasználó a megrendelt termék(ek) átvételét visszautasítja, köteles Szolgáltató ebből adódó kárát, azaz az oda-vissza szállítási díjat, megtéríteni.
6.5.7. A kiszállítási díj Általános Forgalmi Adó tartalmának adókulcsa és így az összege a megrendelt termékek áfa kulcsának függvényében változik. Az 1992. évi LXXIV törvény, az általános forgalmi adóról 22.§ értelmében a kiszállítási díj áfa kulcsát a számlán szereplő termékek áfa kulcsa határozza meg. “Az adó alapjába beletartoznak: a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek, még akkor is, ha azok külön megállapodáson alapulnak, így különösen az ügynöki, a bizományi, a biztosítási, a közlekedési költségek.” (1992. évi LXXIV törvény / 22§ 3 (b) pont).
6.6. Fizetési feltételek
6.6.1. Az Webáruházban jelenleg paypal, simplepay, más kártyás fizetés, utánvétes fizetési módra illetve utalásos fizetési módra van lehetőség. Utánvét esetén a megrendelt termék ellenértéke, valamint a szállítási díj a DHL Futárszolgálat munkatársának készpénzben fizetendő az átvételkor.
6.6.2. Szolgáltató a Vevő által a termékért, illetve a szállítási díjért kifizetett összegekről számlát állít ki, melyet a termékkel együtt továbbít a Vevőnek.
7. A Vevő jogai és kötelezettségei
A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet távollévők között kötött szerződésekről értelmében
Minden vevőnek a vásárlástól számított 14 munkanapon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:
Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami gyári, minden csomagolási és termék elemet tartalmazó csomagolásban érkezik vissza a Flavour Labs Kft-hez. Az elállásra vonatkozó igényét csak írásban lehet bejelenteni a flavourlabs.kft@gmail.com e-mail címen.
Az áru ellenértékét a termék visszajuttatását követően 10 napon belül visszafizetjük.
A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie. Valamint abban az esetben, ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a termék súlya alapján kalkulált kiszállítás költségét is, amit kedvezményként a Flavour Labs Kft elengedett a házhozszállításkor.
Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen Flavour Labs Kft. részére visszajuttatni, a Kft. nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a Vevőnek, a vevő költségére.
Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos csere lehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
 A Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot
szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
8. Adatvédelem és adatbiztonság
8.1. Adatvédelmi nyilatkozat a Flavour Labs Kft. az Internetes áruház üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, és nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása szállító részére.
8.2. A Vevő azonosításához szükséges adatok
A Internetes áruház Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges flavourlabs.com internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a Vevő azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vevőről. Név, E-mail cím, Számlázási cím, Szállítási cím, Telefonszám A regisztrációval a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató az alábbi adatokat adja át a Szállító részére. Név, Szállítási cím, Telefonszám, A megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt, Megrendelés száma Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat a Flavour Labs Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.
8.3. Személyes adatok módosítása
Vevő a megadott személyes adatait a www.kurwa.com oldalon bármikor módosíthatja.
8.4. A regisztráció törlése
Vevő a flavourlabs.kft@gmail.com e-mail címen bármikor kérheti a regisztráció törlését.
9. Garancia, szavatosság
Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget és ezt a Beszállítóival is betartatja. A különböző termékekre más-más garanciális és jótállási idők vonatkozhatnak.
10. Vegyes rendelkezések
Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
11. Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a www.kurwa.com weboldalon.

0 items
0,00